Public profile - SantiagoBisgaard76 - Best Free Online Local Classified Ads Site in India

SantiagoBisgaard76's profile

Seller profile
  • Full name: SantiagoBisgaard76
  • Website: https://xebabanhchohang.com/
  • User Description: Xe ba gác hay còn gọi là xe ba bánh chở hàng. Là một loại phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa phổ biến ở Việt Nam. Mẫu xe này có cấu tạo thùng chứa hàng phía trước hoặc sau. Và có thể dùng sức người hoặc động cơ máy để giúp cho xe di chuyển. Xe ba gác hay xe ba bánh chở hàng được phân thành nhiều loại khác nhau tùy cấu tạo. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu với các thông tin dưới đây giá xe ba gác https://xebabanhchohang.com

Contact seller

Latest listings SantiagoBisgaard76

Top